КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Експертни оценки на културни ценности

  • Движими паметници на културата

  • Недвижими имоти паметници на културата

  • Антични комплекси , музей , църкви , параклиси и др.

  • Археологически находки и други културни ценности

  • Паметници от национално , европейско и световно значение

  • Антични библиотеки , паметници от ансамблово значение и др.

  • Обслужващи и обществени сгради паметници на културата

  • Сгради с култово и религиозно предназначение

  • Изследвания на антични предмети по европейски стандарти