ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ


 • Оценки на активите на предприятия

 • Актуализация на активите на предприятия

 • Изготвяне на финансови и инвестиционни анализи

 • Оценки на публични компании по искане на акционери

 • Финансови оценки на инвестиционни кредити

 • Оценки за сливания и поглъщания на предприятия

 • Преструктуриране на предприятия

 • Създаване на смесени предприятия

 • Увеличаване на уставния капитал на фирми

 • Ликвидационни оценки на фирми в несъстоятелност

 • Експертни оценки на компании за целите данъчното облагане

 • Оценки на ефективността на инвестиционни проекти

 • Оценки на компании за целите на застраховането

 • Вземания от свързани предприятия и клиенти

 • Вземания по предоставени търговски заеми

 • Оценки на промишлени и търговски компании

 • Съдебни и присъдени вземания

 • Данъци за въстановяване

 • Други краткосрочни вземания